Back
รองเท้านารีในประเทศไทย
รองเท้านารีเกาะช้าง
รองเท้านารีขาวชุมพร
รองเท้านารีขาวสตูล
รองเท้านารีคางกบ
รองเท้านารีคางกบคอแดง
รองเท้านารีช่องอ่างทอง
รองเท้านารีเชียงดาว
รองเท้านารีดอยตุง
รองเท้านารีดอยตุงกาญจน์
รองเท้านารีปีกแมลงปอ
รองเท้านารีฝาหอย
รองเท้านารีม่วงสงขลา
รองเท้านารีหนวดฤาษี
รองเท้านารีเหลืองกระบี่
รองเท้านารีเหลืองกาญจน์
รองเท้านารีเหลืองตรัง
รองเท้านารีเหลืองปราจีน
รองเท้านารีเหลืองพังงา
รองเท้านารีเหลืองเลย
รองเท้านารีเหลืองอุดร
รองเท้านารีอินซิกเน่
รองเท้านารีอินทนนท์
รองเท้านารีอินทนนท์ใบแคบ
Welcome to Thailand

ประวัติศาสตร์ชาติไทย


บัว... ราชินีแห่งไม้น้ำ


อากาศยานานุสรณ์ของ ทอ.

รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae)

รองเท้านารีเหลืองตรัง (Paphiopedilum godefroyae)

ชื่อพื้นเมืองอื่น: เหลืองพังงา , ขาวชุมพร

ชื่อสามัญ: เหลืองตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum godefroyae (Godefroy-Lebeuf) Stein

สกุล: Paphiopedilum

วงศ์: ORCHIDACEAE

วงศ์ย่อย: Cypripedioideae

ค้นพบโดย: ชาวอังกฤษชื่อ Mr.Murton แห่ง Royal Botanical Gardens Kew,England

ลักษณะ: พุ่มต้นกว้างประมาณ 15-20 ซม. ใบกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 15-17 ซม. ใบด้านบนเป็นลายสีเขียวเข้มสลับเขียวเทา บางต้นสีเขียวเข้มจะมากกว่าจนดูคล้ายใบสีเขียวเข้ม ใต้ท้องใบสีม่วงคล้ำ ดอกค่อนข้างกลม กว้างประมาณ 5-8 ซม. ใหญ่กว่ารองเท้านารีขาวสตูลเล็กน้อย สีพื้นดอกมีทั้ง สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม มีลายสีม่วงแดงถึงม่วงน้ำตาลกระจายหนาแน่นทั่วกลีบดอก ก้านช่อดอกค่อนข้างสั้นประมาณ 5-10 ซม. ช่อหนึ่งมี 1-2 ดอก

ฤดูกาลออกดอก: มีนาคม – มิถุนายน

แหล่งที่พบ: พบอยู่ตามภูเขาหินปูนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล หรือตามเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน โดยขึ้นอยู่สูง 10 –100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตามรอยแยกของหินที่ปกคุมไปด้วยมอสส์ ซากใบไม้ที่ผุพังทับถมด้วยตะกอนดิน โดยขึ้นอยู่ตามซอกหินที่ได้รับร่มเงาของชะง่อนหิน หรือพุ่มไม้เตี้ยที่มีใบปกคุมหนาทึบ แสงแดดและน้ำฝนไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง แต่จะได้รับแสงที่สะท้อนจากน้ำทะเล เป็นรองเท้านารีที่พบอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับรองเท้านารีขาวสตูล พบในจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา สตูล และบริเวณหมู่เกาะในฝั่งทะเลด้านตะวันตก

รองเท้านารีเหลืองตรัง
Paphiopedilum godefroyae
(Godefroy-Lebeuf) Stein
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อันดับAsparagales
วงศ์ Orchidaceae
วงศ์ย่อย Cypripedieae


http://th.wikipedia.org/wiki/รองเท้านารีเหลืองตรัง


E-mail : sunthai75@hotmail.com     or     Go to top