Click here for the text only site
Lions Clubs logo
สโมสรไลออนส์สากล


Lions Clubs International Foundation


ตราสัญลักษณ์สโมสร

Web master

ไลออน น.อ.สุชาติ ทองดี
suchattongdee@yahoo.com
56/129 ม.9 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2534-5509, 0-5844-3882

จัดการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 11


พิธีเชิญธงการประชุมใหญ่


เดินขบวนพาเหรดสโมสรไลออนส์


มอบเงินจัดหาเครื่องช่วยฟังระบบ FM


มอบทุนการศึกษา “วารสารเสียงสิงโต”


ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์


มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน


เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน


มอบเงินช่วยเหลือสตรีที่ถูกข่มขืน


ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช


กิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ


ฝึกอบรมพิธีกร พิธีการไลออนส์


ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ คูคต


ร่วมปลูกสวนป่าวรรณคดี


บริจาคจักรยานยืมเรียนเด็กนักเรียน


ประวัติศาสตร์ชาติไทย


วัดในประเทศไทย


บัว... ราชินีแห่งไม้น้ำ


อากาศยานานุสรณ์ของ ทอ.


สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ


ราคาน้ำมัน   (10 พ.ค.49)
อัตราแลกเปลี่ยน
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 Bangkok Bank
พยากรณ์อากาศประจำวัน
Click for Bangkok, Thailand Forecast

Free counter and web stats
สโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี ภาค 310-เอ 2     (Lions Club of Lumloogga Pathumthani)
About Lions ผู้ว่าการภาค คณะกรรมการบริหาร Download สมาชิกสโมสร ภาค 310-เอ 2 News & Events ภาพกิจกรรม
 
 
 
 

ไลออน ธิติมา จุลเปมะ
นายกสโมสรฯ

เลขาธิการสโมสร
ไลออน อารียา เทศะปุรณะ

ไลออน เอก วารีรัตนาพันธ์
เหรัญญิกสโมสร

นายกสโมสรพึ่งผ่านพ้น
ไลออน น.อ.สุชาติ ทองดี
 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ชาวไลออนส์ 

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรไลออนส์ลำลูกกา
กิจกรรมการกุศล ตั๊กแตน ชลดา, ไชยา-แอน มิตรไชย


โครงการวัดสายตาประกอบแว่น อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551

Lions Clubs International Activities

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ลำลูกกา


New Orleans Filipino American Lions Vision Outreach

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 15
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนามสอบปทุมธานี
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ต่อเนื่อง
Bangkok to Host World's Biggest Convention in 2008

 เกี่ยวกับสโมสรไลออนส์ลำลูกกา 
อดีตนายกสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี
ประวัติสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี
สมาชิกสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี
กิจกรรมสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี ในปีบริหาร 2547-2548
ธรรมนูญและข้อบังคับ
สโมสรฯ รับรางวัลสโมสรดีเด่น
ก่อตั้งและเป็นสโมสรพี่เลี้ยง

 นโนบายบริหารงาน 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของสโมสรไลออนส์และภาค ของประเทศไทย
วัน เวลา และสถานที่ประชุม สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2

 อุดมการของไลออนส์ 
อุดมการของไลออนส์


การพิทักษ์สายตา


การบริการระหว่างประเทศ

การบริการสังคม


การบริการสุขภาพอนามัย


การบริการประชาชน


การพิทักษ์ประสาทหู

พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


การบริการสถานพักผ่อน

การให้บริการประชาชน

การบริการเกี่ยวกับการศึกษา

 โครงการของสโมสรไลออนส์ 
คณะกรรมการฝ่ายโครงการในพระราชดำริฯ
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
การสมัครเป็นสมาชิกรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ต่อเนื่อง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาการเป็นผู้นำ
หลักสูตรการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของการเป็นผู้นำ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
การอบรมหลักสูตรพิธีกร พิธีการไลออนส์
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมชุมชน
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบข้าวอนามัยวันสงกรานต์
คณะกรรมการฝ่ายป้องกันโรคเบาหวาน
โครงการต่อต้านโรคเบาหวาน
Diabetes
คณะกรรมการฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ
สโมสรไลออนส์ภาค 354 D เกาหลี มาทัศนศึกษาประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ
โครงการการประกวดภาพโปสเตอร์ (Poster)
Lions International Peace Poster Contest
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีข่าวสาร
เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการฝ่ายพิทักษ์สายตาและทำงานกับคนตาบอด
SightFirst Program
Trick-or-Treat for Used Eyeglasses (Sight Night)
ไลออนส์ และโครงการ SightFirst2
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชน
Lions Recycle For Sight
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน คนยากไร้
โครงการจักรยานยืมเรียน
ไลออนส์เควสท์ (Lions-Quest)
Lions Opportunities for Youth
คณะกรรมการฝ่าย LIONS SERVICES FOR CHILDREN
Youth Camps
คณะกรรมการฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชน
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการฟัง การพูดและทำงานร่วมกับคนหูหนวก
โครงการจัดหาเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน
Hearing
คณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทย
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
รูปแบบพิธีการรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
คณะกรรมการฝ่ายฉัตรมงคลรำลึกฯ
คณะกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ "ฉัตรมงคลรำลึก"
คณะกรรมการฝ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โครงการหมู่บ้านไลออนส์ (ช่วยผู้ประสบภัยจากสินามิ)
Lions and the Tsunami Tragedy
บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โครงการกิจกรรมพิเศษ
มูลนิธิไลออนส์สากล (L.C.I.F.)
Lions Clubs International Foundation (LCIF)
คณะกรรมการฝ่าย CAMPUS
Campus Lions Club Program
คณะกรรมการฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Lions Environment Photo Contest
คณะกรรมการฝ่ายลีโอ
ใคร คือ ลีโอ?
Leo Lions Club Program
คณะกรรมการฝ่ายสโมสรสัมพันธ์ (Twinning)
Club Twinning
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมวันไลออนส์บริการ
กิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ
Lions Day with the United Nations
คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แจกของช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่จังหวัดภูเก็ต
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
สโมสรไลออนส์ภาค 310-เอ2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายอนามัยชุมชน
โครงการความร่วมมือเครือข่ายในการป้องกัน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
มอบห้องสมุดบางมารวน และห้องสมุดท่าปากแหวง จังหวัดพังงา
มอบทุนการศึกษา “วารสารเสียงสิงโต”
คณะกรรมการฝ่ายครอบครัวไลออนส์สัมพันธ์
พิธีถวยพระพร 72 พรรษา สมเด็จพระมหาราชินี "กตัญญุตา ค่าน้ำนม"
สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ จัดกิจกรรมครอบครัวไลออนส์สัมพันธ์
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสภากาชาดไทย
งาน "สุขสันต์วันแม่ที่แม่น้ำ เพื่อสภากาชาดไทย
คณะกรรมการฝ่ายแก้ไขปัญหาเยาวชน (Youth Outreach)
Lions Youth Outreach
คณะกรรมการฝ่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
การบริการสุขภาพอนามัย ตรวจรักษาผู้ป่วยในราคา 1 บาท แก่ประชาชน
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
นำ ส.เชินซือ ไต้หวัน เที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพระแก้ว เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายต่อต้านยาเสพติด
คณะกรรมการฝ่ายต่อต้านภัยเอดส์
คณะกรรมการฝ่ายสันทนาการ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพสตรี
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมพลเมืองดี

 รูปแบบพิธีการ 
รูปแบบพิธีการรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยฯ

 The Golden Jubilee Network 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
มูลนิธิชัยพัฒนา
สนง.คณก.พิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สภากาชาดไทย
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิอานันทมหิดล
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมชลประทาน
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอ่านข่าวย้อนหลัง
อ่านข่าวย้อนหลัง _/\_


15th Anniversary years LC.Lumloogga, Pathumthani

 กิจกรรมสโมสรไลออนส์ 

ระเบียงภาพกิจกรรมสโมสรไลออนส์


การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรไลออนส์ลำลูกกา


แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 15สโมสรไลออนส์ลำลูกกา มอบทุนการศึกษา “วารสารเสียงสิงโต”


Create a relationship between club in Thailand and U.S.A.


กิจกรรมสโมสรไลออนส์ลำลูกกา ปทุมธานี ในอดีต
 


สโมสรไลออนส์ภาค 310-เอ 2 แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี 
แจกถุงยังชีพผู้ประภัยน้ำท่วม คลอง 13 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
แจกถุงยังชีพผู้ประภัยน้ำท่วม ต.หัวเวียง-บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.อยุธยา
การประกวดภาพโปสเตอร์สันติภาพ ครั้งที่ 19 (เฉลิมฉลองสันติภาพ)
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2 วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
โรงเรียนที่จะได้รับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน
   เล่มที่ 29, 30 จากสโมสรไลออนส์ ลำลูกกา ปทุมธานี
การเดินเทิดพระเกียรติวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2549
สล.ลำลูกกา ปทุมธานี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบข้าวอนามัยวันสงกรานต์
Welcomes International President, Dr.Ashok Mehta, Bangkok.
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
สโมสรไลออนส์ภาค 354 D เกาหลี มาทัศนศึกษาประเทศไทย
พิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 พัทยา
พิธีเดินพาเหรดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310
 ระเบียงภาพกิจกรรม

 นานาสาระเกี่ยวกับไลออนส์ 
ส.ไลออนส์สากลน้อมเกล้าฯ ถวายรางวัล Humanitarian Award แด่ในหลวง
อดีตผู้ว่าการภาค
อุดมการของไลออนส์
About Lions
ความเป็นมาของสมาคมไลออนส์
การเป็นไลออน ได้อะไรบ้าง?
สมาชิกไลออนส์จะต้องเสียอะไร
กิจกรรมบริหารหลักสโมสรไลออนส์สากล
วัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์สากล
จรรยาบรรณของสมาชิก
พันธะที่สมาชิกมีต่อไลออนส์
คณะกรรมการบริหารภาค
ระเบียงภาพกิจกรรม
ตัวอย่าง&ดาวโลดแบบฟอร์ม
กิจกรรม ข่าวสารไลออนส์
แด่ผู้จากไป
ค้นหารายชื่อสมาชิก
กระดานข่าว Webboard
คุยกับไลออน์ Chat Room
สมุดเยี่ยม
Links Lions

 ไลออนส์สากล 
ไลออนส์สากลภาค 310 ประเทศไทย
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 1
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี
วารสารเสียงสิงโต
Melvin Jones - Founder of Lions Clubs International
Lions Net International
Lions International Clubs
Leo Net
มูลนิธิ L.C.I.F.
Lionwap

 สื่อสารมวลชน 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด USA
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์มติชน
                        
RU Internet Radio (กรุงเทพฯ)
RU Internet Radio (เชียงราย)
FM 92.5
Modern Radio 95 F.M. ลูกทุ่งมหานคร
FM 96.5 คลื่นความคิด
Seed 97.5 FM
99 FM เมืองไทยแข็งแรง
FM 100.5 สถานีข่าว
107FM Metropolis
AM 1143 KHz
AM 1144 KHz

 สาระที่น่าสนใจ 
โครงการการศึกษา
โรงเรียน
สถาบันทางการศึกษา
สถานีวิทยุ
สถาบันการเงิน ธนาคาร
สมาคม
ชมรม
มูลนิธิ
โรงพยาบาล
ส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น
พยากรณ์อากาศ
ค้นหาข้อมูลประเทศไทย
ลุงทหารพาเที่ยวไทย
SearchThailand Engine
Welcome to visit Thailand
Knowledge Management
Webmaster

 Down load แบบฟอร์มการรายงานและตัวอย่าง 
Doadload PU-101-EN Form
Doadload MONTHLY MEMBERSHIP REPORT Form (ใบปก)
Doadload รายงานการทำกิจกรรมประจำเดือน MMA-Report
Doadload Application for long term attendance Awards (M-107)
Doadload TRANSFER MEMBER Form
ตัวอย่างการรายงานสมาชิกภาพ ประจำเดือน (MM Report)
ตัวอย่างการรายงานงานสมาชิกภาพ ประจำเดือน (กรณีโอนย้ายสโมสรหรือก่อตั้งสโมสรใหม่) ใช้คู่กับแบบโอน M.E.200
ตัวอย่างการรายงานงานสมาชิกภาพ ประจำเดือน (เพิ่มสมาชิกใหม่)
ตัวอย่าง ธรรมนูญและข้อบังคับ
ตัวอย่าง ใบปกธรรมนูญและข้อบังคับ
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม PU-101-EN
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม PU-101-ไทย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มขอรางวัลให้สมาชิก
ใบสมัครแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ใบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศสมาชิกและรับสมาชิกใหม่ ครั้งท็่ 1
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา "วารสารเสียงสิงโต"
เนื้อเพลง LIONS-SPIRIT

 ภัยสังคม ภัยอาชญากรรม 
ระฆังห่วงใย จากใจนายกรัฐมนตรี
แจ้งเว็บผิดกฎหมาย
แจ้งเบาะแส / เรื่องร้องเรียน (Complaint Form)
ไอทีวีรับแจ้งเบาะแส
แจ้งเบาะแส ประเภท ยาเสพติด พรบ.ป่าไม้ พรบ.อาวุธปืน ก่อความไม่สงบ อื่นๆ
สาวเหยื่อถูกหั่น อจ.สอนอังกฤษ ภัยทางอินเตอร์เน็ต (มีปริญญาแต่เอาตัวไม่รอด)

 ท่องเที่ยวไทย  Welcome to visit Thailand
ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูลภาคกลาง
ข้อมูลภาคเหนือ
ข้อมูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลภาคตะวันออก
ข้อมูลภาคใต้
Welcome to visit Thailand
Central of Thailand
The North
The Northeast
The East
The South
Hotel & Resorts in Thailand

        สโมสรไลออนส์ คือกลุ่มบุคคลทั้งชายและหญิงที่อาสาสละเวลาทำงานด้านบริการให้กับชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่ ด้วยการ ทำกิจกรรมบริการ ควบคู่กับการรณรงค์หาทุน ไลออนส์พยายาม ช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสในทุกสถานที่ โดยมีคติพจน์ว่า "เราบริการ" (WE SERVE) สมาชิกยึดมั่นการสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่อาศัยกว่าที่เคยเป็น ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ละเว้นการเอาเปรียบ ชมเชยการกระทำที่ดีงามและพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับตนเอง  
Webboard ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2
ส่งข้อความใหม่

ห้องสนทนาการของชาวไลออนส์
เข้าห้องสนทนา
Search Hotel Deals Worldwide & THAILAND Hotels Link       English Version            

จองโรงแรมทั่วไทย & ทั่วโลก

สมัครสารานุกรมไทยฯ ต่อเนื่อง