พิธีวางศิลาฤกษ์

เมื่อการเตรียมพื้นที่และการก่อสร้างส่วนฐานรากของพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ เสร็จเรียบร้อย กองทัพอากาศ จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๔ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๑๙ นาที โดยมี พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ ได้ทำตามแบบแผนประเพณีของชาวล้านนา ซึ่งท่านพระครูประจักษ์พัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระเถระผู้รอบรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวล้านนา จนเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นเจ้าพิธีของชาวล้านนา ได้เมตตาให้คำแนะนำและจัดทำสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีให้อย่างประณีตบรรจง

พิธีเริ่มด้วยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนา อันได้แก่บรรพกษัตริย์และบรรพชนล้านนา ท่านครูบาศรีวิชัย ตลอดจนเทวาอารักษ์และเจ้าที่บนดอยอินทนนท์ เพื่อเป็นการบอกกล่าวและอัญเชิญร่วมอนุโมทนาในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ในครั้งนี้

ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ ท่านพระครูประจักษ์พัฒนคุณ และพระสงฆ์รวม ๕ รูป ทำพิธีถอนสิ่งอัปมงคลออกจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้บริสุทธิ์

เมื่อประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๕ แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ มณฑลพิธีซึ่งอยู่ตรงแกนกลางขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ แท่นศิลาฤกษ์นี้อยู่ใต้โถงเจดีย์ สูงจากพื้นประมาณ ๑ เมตร ปิดด้วยกระจกเพื่อให้เห็นแผ่นศิลาฤกษ์ได้ชัดเจนบริเวณแท่นวางศิลาฤกษ์นี้เป็นโถงขนาดใหญ่ เหมาะที่จะดัดแปลงเป็นที่พักผ่อนของผู้มาเยี่ยมชมในฤดูฝนและฤดูหนาวในโอกาสต่อไป

หลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว ในวันรุ่งขึ้นเจ้าอาวาสวัดแสนฝาง ได้เมตตาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บรรพชนชาวล้านนาและเทวาอารักษ์ เป็นการบอกกล่าวและขอขมาหากจะมีสิ่งใดล่วงล้ำก้ำเกินในระหว่างการก่อสร้างและขอให้ช่วยอภิบาลรักษาเจ้าหน้าที่ คนงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงโดยสวัสดิภาพ ปราศจากภยันตรายทั้งปวงโดยมี พลอากาศเอก สมศักดิ์ กุศลาศัย ประธานกรรมการอำนวยการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคนงานทุกคนร่วมพิธี โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๒๑ รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระเจดีย์ทราย ๑๐๘ องค์ ซึ่งก่อไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ พร้อมทั้งถวายกระทงใส่เหล็ก หิน ปูน ทราย ทองเหลือง ทองแดง ข้าวสาร ข้าวเปลือก อันเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง การประกอบพิธีนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างมีขวัญและกำลังใจ ที่จะทำงานในสภาพที่ต้องอดทนต่อสภาพบีบคั้นจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงทำงานในที่สูงมากๆ ในสภาพที่มีอากาศหนาวเย็นและลมแรงจัด และความยากลำบากอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

เสร็จจากงานพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว งานก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ผู้บัญชาการทหารอากาศ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สถาปนิกและผุ้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางขึ้นไปตรวจและติดตามผลงานอยู่เสมอ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเสมอมา งานส่วนโครงสร้างนี้ ตามแผนงานกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๓๕ แต่ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่าย งานจึงแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๔ เร็วกว่าแผนงานประมาณ ๓ เดือน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจและรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๔

Go Top...กลับไปด้านบน