เครื่องหมายยศทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)
Air Vice Marshal (AVM)พลอากาศโท (พล.อ.ท.)
Air Marshal (AM)พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)
Air Chief Marshal (ACM)นาวาอากาศตรี (น.ต.)
Squadron Leader (Sqn.Ldr.)นาวาอากาศโท (น.ท.)
Wing Commander (Wg.Cdr.)นาวาอากาศเอก (น.อ.)
Group Captain (Gp.Capt.)เรืออากาศตรี (ร.ต.)
Pilot Officer (Plt.Off.)เรืออากาศโท (ร.ท.)
Flying Officer (Flg.Off.)เรืออากาศเอก (ร.อ.)
Flight Lieutenant (Flt.Lt.)
   เครื่องหมายยศทหารอากาศ ชั้นประทวน
พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.)
Flight Sergeant Third Class (FS 3)พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.)
Flight Sergeant Second Class (FS 2)พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.)
Flight Sergeant First Class (FS 1)จ่าอากาศตรี (จ.ต.)
Leading Aircraftman (LAC)จ่าอากาศโท (จ.ท.)
Corporal (Cpl.)จ่าอากาศเอก (จ.อ.)
Sergeant (Sgt.)[ปิดหน้าต่างนี้]