การเดินทางมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องบิน

ทางเครื่องบิน บริษัท การบินกรุงเทพ มีเครื่องบิน ATR บินประจำ ระหว่างกรุงเทพฯ-หัวหิน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 35 นาที แล้วเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 90 กม.

 • บริษัท การบินกรุงเทพ เลขที่ 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 229-3456-63 โทรสาร 229-3454
 • อาคารผู้โดยสารในประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ โทร. 535-4881 โทรสาร 535-4882
 • Website: http://www.bangkokair.com

  กำหนดเวลาเที่ยวบิน กรุงเทพ - หัวหิน
  เที่ยวบิน เวลาออกจากต้นทาง เวลาถึงที่ปลายทาง เที่ยวบินในสัปดาห์ จุดพักบิน
  PG420 08:40 09:15 พุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ 0
  ราคาตั๋วเครื่องบิน 1,600 บาท


  กำหนดเวลาเที่ยวบิน หัวหิน - กรุงเทพ
  เที่ยวบิน เวลาออกจากต้นทาง เวลาถึงที่ปลายทาง เที่ยวบินในสัปดาห์ จุดพักบิน
  PG421 19:20 20:00 พุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ 0
  ราคาตั๋วเครื่องบิน 1,600 บาท

  Go Top...กลับไปด้านบน