สารบาญเรื่อง      CONTENTS

   แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน    

ชุดที่ 1    ดวงอาทิตย์    อุปราคา

ชุดที่ 2    อุปราคา    ท้องฟ้ากลางคืน    นก

ชุดที่ 3    ปลา    เครื่องจักรกล    พลังงาน

ชุดที่ 4    อากาศยาน    ดนตรีไทย

ชุดที่ 5    การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์    เวลา

ชุดที่ 6    บรรยากาศ (อุตุนิยมวิทยา ตอนที่ ๑)    การตรวจอากาศ (อุตุนิยมวิทยา ตอนที่ ๒)

ชุดที่ 7    อุตสาหกรรม    อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

ชุดที่ 8    มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย    การศึกษา    กรุงเทพมหานคร    ตราไปรษณียากร

ชุดที่ 9    ข้าว    ข้าวโพด    ฝ้าย

ชุดที่ 10    ยางพารา

ชุดที่ 11    ทรัพยากรป่าไม้

ชุดที่ 12    วัชรพืช

ชุดที่ 13    ช้างเอเซีย

ชุดที่ 14    การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต