แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน
ชุดที่ 6    บรรยากาศ    การตรวจอากาศ

ทดสอบโดยใช้เมาส์เลือกวงกลมหน้าข้อย่อย คำตอบที่ถูกต้องจะปรากฏข้อความ Right แต่ถ้าเลือกข้อไม่ถูกต้องจะปรากฏข้อความ Wrong