พระราชวังดุสิต, กรุงเทพมหานคร


พระตำหนักสวนสี่ฤดู ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้