ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นกระจกสลับสีแสดงภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญ โดยประดับอยู่บนบานประตู เข้า-ออก ของอาคารประกอบพิธี

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส เหรียญชัยสงครามโลก ครั้งที่ ๑
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเซียบูรพา เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเกาหลี เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเวียดนาม เหรียญพิทักษ์เสรีชน


ย้อนกลับ | มหาราช ๙ พระองค์ | ดวงโคมนิรันดร์ประภา | บทโคลงพระราชนิพนธ์ | ภาพการก่อตั้งราชธานี | ภาพมงคลแปด |