วัดเจดีย์หอย
วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว การเดินทางไปวัดเจดีย์หอยตามทาง หลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึง หลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กิโลเมตร วัดนี้เป็นแหล่งเก่าแก่ของหอยนางรม ยักษ์มีอายุกว่า 1,000 ปี มีเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นจาก การนำเอาหอยนางรมมาสร้างเป็นรูปเจดีย์ จึงเรียกว่า "เจดีย์หอย"

รูปภาพของพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย

Information
: Knowledge of Encyclopediathai Travel & Country Guides
: Hotel & Resorts in ThailandClick to view in larger map