Back

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง


วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง - สิงห์บุรี ห่างจากจังหวัดประมาณ 18 กม. เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต หรือ "พระมหาพุทธพิมพ์" ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว และรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร ประดิษฐานในวิหาร หันหน้าลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา


สมเด็จวัดไชโย


วิหารสมเด็จพระพุทธจารย์


สมเด็จพระพุทธจารย์ (โต พมหมรังษี)


E-mail : sunthai75@hotmail.com   or   searchthailand@hotmail.com
1