Back

วัดกิ่งแก้ว บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


วัดกิ่งแก้ว ตั้งอยู่ที่ 23 ถ.กิ่งแก้ว หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเถอบางพลี สร้างเมื่อปี พ.ศ2428 เดิมเรียกว่า "วัดกิ่งไผ่" ต่อมาหม่อมแก้วได้มาทำนุบำรุงและบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญมั่นคง จึงได้ขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดกิ่งแก้ว" มาจนถึงปัจจุบันวัดกิ่งแก้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2429 มีโบสถ์และภายในมีพระประธานหน้าตักกว้าง 5 ศอกเศษ ปางมารวิชัย และมีหลวงปู่เผือกเป็นพระเครื่องที่เคารพบูชาและหายาก ฝาผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งวาดได้สวยงาม และมีเจดีย์ 1 องค์ และยักษ์ 2 ตน ถือกระบองเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ บริเวณวัดร่มรื่นสะอาด สวยงาม


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัดกิ่งแก้ว ได้แก่ หลวงพ่อสุข หลวงปู่เผือก และหลวงพ่อศีล

        งานจิตรกรรมฝาผนัง ที่พระอุโบสถเก่า " วัดกิ่งแก้ว " ที่บางพลี เมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผลงาน ที่ได้เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ หรือเมื่อราว ๗๐ กว่าปีมานี้เอง เราจะเห็นได้ถึงความทันสมัย ของพระอินทร์ที่บางพลี ในครั้งกระนั้นได้เป็นอย่างดี พระอินทร์กายสีเขียว ที่วัดกิ่งแก้วนั้นได้หันไปสี " ไวโอลิน " ถวายแก่พระพุทธองค์ เพื่อพิจารณาให้เห็นถึง ทางสายกลาง แทนการดีดพิณ ตามแบบโบราณไปเสียแล้ว

        ส่วนงานจิตรกรรมที่ " วัดกิ่งแก้ว " นั้นแม้ว่าฝีมือช่าง จะมีลักษณะค่อนมาทาง พื้นบ้านมากกว่า ( เมื่อเปรียบเทียบกับ วัดทองธรรมชาติ ) แต่รอยฝีแปรง ที่ปาดป้ายโขดเขา และพื้นดิน รวมทั้งโครงสีโดยรวมนั้น มีความนุ่มนวล และสะอาดตา ซึ่งนับว่าแตกต่าง กับงานจิตรกรรม ที่วัดบวกครกหลวง โดยสิ้นเชิง

Indra with Violin : 47 KB


ภาพพระอินทร์กายสีเขียว ทรงสีไวโอลิน
จิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถเก่า วัดกิ่งแก้ว บางพลี
เมืองสมุทรปราการ เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕


        สำหรับงานจิตรกรรม ที่วัดกิ่งแก้วนั้นความเจริญ และวิทยาการจากโลกตะวันตก ที่หลั่งไหลมาสู่สยามประเทศ ในครั้งกระนั้น คงสร้างความตื่นตาตื่นใจ อยู่มิใช่น้อย แก่ชุมชนบางพลี อันอยู่ไม่ไกลจาก เมืองบางกอกมากนัก ดังนั้นเราจึงพบว่า พระอินทร์ในงานจิตรกรรม ที่วัดกิ่งแก้วนี้ไม่ได้ทรงดีดพิณ ดังโบราณเสียแล้ว หากแต่พระองค์ทรงหันไป " สีไวโอลิน " แทนเสียแล้ว เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง ทางสังคมเมื่อครั้งที่ จิตรกรยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง


ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังภายในโบสถ์วัดกิ่งแก้ว ถ่ายทอดเรื่องราวในวรรณคดีไทย


อุโบสถวัดกิ่งแก้ว


เจดีย์ภายในวัดกิ่งแก้ว


จากบทความเรื่อง อมรินทราต่างสไตล์
http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvList.asp?ID=110308
E-mail : sunthai75@hotmail.com   or   searchthailand@hotmail.com
1